• Misvak Nedir? Ne İşe Yarar?

    Misvak Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Misvak Uçu Nasıl Açılır? Misvak Nasıl Tutulur?

  • Calligraphy Dini Resimler

    Calligraphy Arapça Muhammed Allah Yazılı Dini Resimler

  • Yellow Aynısefa Çiçeği Resimleri

    Yellow Aynısefa Çiçeği Resimleri Flowers Blumen V120920221450P2

23 Eylül 2022 Cuma

The Spectrum "Ümmeti Necat" Nedir? Ümmeti Necat Kimlerdir?

 


 The Spectrum "Ümmeti Necat" Nedir? Ümmeti Necat Kimlerdir?

Buna Sebeb olan şey, Allah'ın (Tanrının) varlığını inkar edip, onun yokluğunu ispat etmeye çalışmak yüzünden...
Nakşibandi Tarikatında buna "Nefyi ispat" da derler.

"Nefyi ispat"  makamına kavuşmak in "La ilahe illallah" Zikri beli bir usül ile günde 101 bin defa zikredilir, ve sonlara doğru yaklaşınca bir Yılan görünür ve gelir ve boynunuza dolanır. Eğer bu yılandan korkarsanız o yılan sizi boğar ve öldürür, o yılan nefs yılanıdır.

Aslen Nakşibandi Tarikatında ki bu öğretiye yani "Nefyi ispat" ki,  Seyri sülük yolculuğunun sonu ve, kemale ermeden önceki haldir. Seyri sülük demek te, işte insan olacak lokmaların, bir bedende toplanip haşrolup, insan dölü  veya tohumu olan meni olmaya, ondan sonra da babadan anneye vaaz olup geçmeye, sonra da anne rahminde döllenip, taa bir insan babesi olup, dünyaya doğmağa kadar olan yolculuktur. işte o yolculukta bazı bebekler bir tehlike atlatırlar ki işte o göbek kordunun bebeğin doğmadan önce anne rahminde bebeğin boynuna dolanması Tehlikesi, böyle bir bebek son imtahanı başarırsa, o kordon dan kurtulur, ve doğup dünyaya gözlerini açar, son imtihani başaramazsa, işte o yılan, yada nefis yılanı, yani göbek kordunu onu boğar öldürür, ve ölü doğar. (yeni dünyada, ahirrette, veya cennette)
Bu öğretiye Hinduizm de Tanrı Şiva öğretisi olarak yer verilir.

 


Sefer ayının ikinci evresinde olan yıldızların mehdi ile buluşması ve kavuşma sonrası yani ikinci evre yani minerenin alemindeki hilal gibi iki hilal cakışınca, yani doppel sefer veya doppel safir yani sarı nur yada sarı lamba yanınca olan olay ve o lamba altındaki doğum ve deccalın ve ordusunun 'CERN' dekinden daha büyük bir hadron çarpıştırıcı ile atomu tekrar çarpıştırması sonucu açılan delik ve deliğin semadaki yansıması dairesel GATE doppel yani  iki katlı gökkuşağı oluşması ve johannesler  yeni doğan derviş yunuslar ve 3 cinsiyetli veyada  cinsyetsiz çocuklar ve deniz atı cibililyatı gib hem erkek hemde çocuk doğurabilecek bir insan türü "Katır Doğurunca Kıyameti bekleyin" hadisi bu bebekler vedud yani hem sevebilen hemde sevilen hem erkek hemde dişi sıfır çizgisinde doğan çocuklar ve sıfır artı bir ve eksi bir 3lü yani ve bunu böyle bir çocuğu kabullenemeyen analar ve çocuğunu atıp kaçan anneler ve o ndan kurtuldum diyen anneler ve insalığın son tohumları bozuk tohumlar "son cennetlikde cehennemden çıkıp cennete geçince" ayeti veya hadisi
o nun önceki hali olan ermeden soğuk vuran meyvalar yada daha çiçekken kar yağıp donan çiçekler ve meyvasız ağaçlar bitkiler kuruyan dünya  devre sonu ve kapanış yani

Güneşin Batıdan doğması, bir başka söyleyiş ile, doğduğu yerden batması, yani doğar doğmaz ölen çocuklar, yıldızlar, doğduğu yerden batan güneşler, yani fizik te ki kararsız elementler vakti, varolma sorunu yaşayan insanlık, son çocuklar.

THE END

KIYAMET

"Ümmeti Necat"

Şimdi Orhun Kitâbeleri'ne şöyle kısaca bir göz atalım:


" Ben Türk Bilge Kağan; doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar hep milletler bana bağlıdır. Bunca milleti hep düzene soktum, ilerlettim. O'nları kurtarmak için orduyu doğuya  sevk ettim. Bunca yerlere gittim.

|||>>> Sana Zulkarneyn’den sorarlar. De ki: “Size ondan bahseden (ayetler) okuyacağım.” (18/Kehf 83)

|||>>> Biz ona yeryüzünde (dilediği gibi hareket etme imkânı sağlayan) bir iktidar ve (istediği hedefe ulaştıracak) sebepleri verdik/yolları öğrettik. (18/Kehf 84)

|||>>> O da bir yol tuttu. (18/Kehf 85)

|||>>> Güneş’in battığı yere ulaşınca, onun balçıklı bir gözede battığını gördü. Onun yanında bir topluluk buldu. Buyurduk ki: “Ey Zulkarneyn! Ya onlara azap edersin ya da onlar hakkında iyilik/güzellik yolunu tutarsın.” (18/Kehf 86)

|||>>> Dedi ki: “Zulmeden kimseyi cezalandıracağız. Sonra Rabbine döndürülecek ve (Rabbi) onu çetin bir azapla azaplandıracak.” (18/Kehf 87)

|||>>> “Kim de iman edip salih amel işlerse, ona en güzel mükâfat vardır. Ona da işimizden/buyruğumuzdan yumuşak/güzel sözümüzü söyleyeceğiz.” (18/Kehf 88)

|||>>> Sonra bir yol tuttu. (18/Kehf 89)

|||>>> Sonunda Güneş’in doğduğu yere varınca, (Güneş’le) aralarına hiçbir perde kılmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu gördü. (18/Kehf 90)

|||>>> İşte böyle! Biz onun yanında olan ne varsa hepsinin hakikatini ilmimizle kuşatmıştık. (18/Kehf 91)

|||>>> Sonra bir yol tuttu. (18/Kehf 92)

|||>>> İki seddin arasına ulaşınca, setlerin dışında neredeyse hiçbir söz anlamayan bir topluluk buldu. (18/Kehf 93)

|||>>> Dediler ki: “Ey Zulkarneyn! Şüphesiz ki Ye’cuc ve Me’cuc (topluluğu), yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Sana bir vergi versek, sen de bizimle onlar arasına bir set yapsan (olmaz mı)?” (18/Kehf 94)

|||>>> Dedi ki: “Rabbimin bana verdiği güç ve imkânlar (sizin vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Bana (insan) gücüyle yardım edin ki, sizinle onlar arasında bir set yapayım.” (18/Kehf 95)

|||>>> “Bana demir kütleleri getirin. (Demir) dağların iki yanını eşitlediği zaman körükleyin.” dedi. (Demir kütlelerini) ateş hâline getirince, “Üzerine dökmem için erimiş bakır getirin.” dedi. (18/Kehf 96)

|||>>> (Ye’cuc, Me’cuc) ne onu aşmaya ne de onda bir delik açmaya güç yetirebildiler. (18/Kehf 97)

|||>>> Dedi ki: “Bu, Rabbimin rahmetidir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır.” (18/Kehf 98)

bk. 21/Enbiyâ, 96

|||>>> O gün onları, bir kısmı (diğer) bir kısmı içinde dalgalanır hâlde bırakırız. Sura da üfürülmüştür. Onların hepsini bir araya toplamışızdır. (18/Kehf 99)

|||>>> Cehennemi o gün kâfirlerin (karşısına getirip), öyle bir sunumla sunmuşuzdur ki! (18/Kehf 100)

|||>>> Onlar ki benim zikrime (ayetlerime) karşı gözleri örtülüydü. (Kur’ân’ı) dinlemeye de tahammül etmezlerdi. (18/Kehf 101)

o gün kü kurtarıcı veya MEHDi o yani Zülkarneyn  veya  bir diğeri Oğuz kağan ve bu günlerdeki yani ahirzmandaki kurtarıcıyı da yani mehdiyi de bizim arayıp bulmamızı emrediyor ve karda sürünerekte olsa ona varıp onun gurubuna katılmamızı emrediyor ve kim de gidip katılmazsa gavurlar gibi yani kafirler gibi azab içinde öleceğin bildirmiş hadislerinde Peygamberimiz.

    "Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat (Kurtulanalar) olacaktır."

    buyurmuş. Ashab sormuşlar:

    "Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?"

    Şöyle cevap vermiş:

    "Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır."

(Tirmizi, İman, 18; İbnu Mace, Fiten, 17)


işte Ahirmzamanda Hz Mehdiyi arayıp bulup O'na katılan O'na ve emrilerine itat edip Allahu Tealan'ın O'na Gösterdiği rota ve istikamatte hareket edereketen, bu devre sonu kapanışından, kurtulacak olanlara, kurtulanlar Ümmeti, veya Kurtulan millet, yada "Ümmeti Necat" denilir.

Esteuzubillah

"Yıldızlar döküldüğünde"
(Ayet)
Kuranda Benim bildiğim kadarıyla  Naziat suresindeydi yok bulamıyorum

Yani  bu olay, çokca yıldız kayması veya, bu günkü lisan ile, meteor yağmuru  görüldüğünde, sapır sapır yıldız kayması, yani spectra görüldüğünde olacak olan olaydır sizin samanyolu dediğiniz halbuki o samanyolu değildir, Hz Muhammed'in Hz Mehdi'ye gidin çağrısına uyup onunla buluşanların oluşturduğu Ümmeti Necatın Yeryüzünden seyrine hareketine  verilen isimdir.

Bu Bir Karoglan Makalesidir

Raşit Tunca

Schrems, 20-21-22 Eylül 2022


EKBiLGi


Kararlı ve kararsız elementler nedir?

Kararli elementler nedir?


notron sayisinin, proton sayisina orani 1'e karsilik gelen, yanisi asagi yukari birbirine esit elementlere denir diye ogrenmistik kimya dersinde.
Kararlı hale gelmek için elektron alan atoma ne denir?

Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar. Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir.
Kararsız elementler nedir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Elektron alan ya da veren atomlara ne denir?

Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar. Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir. Fakat Lityum atomu ise kararlı hale geçerken (1 elektron vererek) katyon haline gelir.
Kararlı yapı ne demek?

basit olarak anlatmak gerekirse, dıaşrıdan bi etkiye maruz kalmadıkça, maddenin koruduğu haldir.
Kararlı ve kararsız atom ne demektir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir. Örneğin karbon atomu, çekirdeğinde 6 veya 7 adet nötron bulunduğunda kararlı olabilmektedir.
Kararlı kararsız ne demek?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir. Örneğin karbon atomu, çekirdeğinde 6 veya 7 adet nötron bulunduğunda kararlı olabilmektedir.
Kararlı yapıda olan elementler nelerdir?

Atomlar kararlı yapıda bulunmak isterler. Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. Helyum 1. katmanda 2 elektronu bulunduğu için kararlı yapıya sahiptir. Neon ve Argon elementleri de son yörüngelerinde 8 elektron bulundurdukları için kararlı yapıya ulaşmışlardır.
Elementlerin kararlı yapıda olması ne demek?

(n = yörünge sayısı ya da periyot sayısı)Son yörüngede ise 8 den fazla elektron bulunamaz. Soygazlar oktet ve dublet kuralına uydukları için kararlı bir yapıya sahiptirler. Doğada element şeklinde bulunurlar diğer element atomları ile kolay kolay bileşik oluşturmazlar.
Kararlı atomlar nedir?

Ayrıca kendisine farklı bir ametal atom bularak elektron ortaklaşması yapabilir.Eğer atom metal ise elektron vererek bağ yapacağı ametal atoma verir.Atomlar kararlı yapıda olduklarında onlara İyon denir.İyonlar ise eğer artı yüklü ise katyon,eğer eksi yüklü ise anyon diye isimlendirilir.
Kararlı atom özellikleri nelerdir?

Kararlı çekirdeklerin nötron sayıları proton sayılarına eşit veya yakındır. Atom numarası 20'ye kadar olan hafif elementler genellikle bu şarta uyduklarından dolayı kararlı çekirdeklerdir. Bazı izotopları hariç bu atomlar kararlıdır.
Atomun kararlı olması neye bağlıdır?

Bir çekirdeğin kararlı olması, belli sayıda nötrona ve protona sahip olmasına oranına bağlıdır. Bu sayıların dışına çıkıldığı zaman, çekirdekler kararsız bir yapı kazanırlar. Kararlı hale gelebilmek için parçalanan bu tür çekirdekler, 'radyoaktif çekirdek' ler olarak bilinirler.
Kararlı molekül ne demek?

Kararlı molekül atomlarının elektron sayısı 2, 10, 18, 36, 54 ve 86 gibidir. Bunlar molekülün minimum potansiyel enerjide olmasını sağlayan en istikrarlı birleşimlerdir (Kombinasyon diyecektim ama bu ucubeyi kullanmak istemiyorum. Batılı terimler Fransızca okunuşuyla yazılır ve birleşimin Fransızcası kombinezondur.
Bir atom nasıl kararlı hale gelir?

Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve kararlı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler. Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. Anyon ve katyon iyonların bağ yapma şekilleri farklı olabilir.
Elektron kararlı mı?

Elektron, bazı temel parçacıkların aksine teorik temellerde kararlıdırlar ve daha küçük boyutlu parçacıklara bozunmazlar. Sıfırdan farklı elektrik yüküne sahip parçacıklar arasında en düşük boyuta sahip olan elektronların bozunması, yük korunumunu ihlal etmesi anlamına gelecektir.
Kararsız elementler nedir?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Kimyada kararlı olmak ne demek?

Kimyasal kararlılık, kimyada teknik anlamda kullanıldığında kimyasal bir sistemin termodinamik kararlılığı anlamına gelir. Termodinamik kararlılık, bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda oluşur.
Kararlı olmak ne demek kimya?

Kimyasal kararlılık, kimyada teknik anlamda kullanıldığında kimyasal bir sistemin termodinamik kararlılığı anlamına gelir. Termodinamik kararlılık, bir sistem en düşük enerji seviyesinde olduğunda ya da çevresi ile kimyasal denge kurduğunda oluşur.
Nötron kararlı mı?

Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir. Atom çekirdeği dışındaki bir nötron, bir kaç dakika içinde başka parçacıklara bozunacaktır.
Nötron neden kararsız?

Yani, nötron protona dönüştüğünde, Coulomb potansiyelini oluşturacak yeteri kadar enerji açığa çıkmayacak. Dolayısıyla, nötronun Beta Işıması yapmasına çekirdek içinde izin verilmiyor.
Kararsız atom ne demek?

Her atom çekirdeği, belirli bir sayıda nötron ile kararlı olabilmekte, nötronların sayısı bu sayının altında veya üstünde olduğunda kararsız hale gelmektedir.
Nötron neden kararlı değil?

Verilen cevap; nötronun aslında çekirdek içinde kararlı olmadığıdır: Mezon alış-verişi ile sürekli protonların ve nötronların dönüştüğü ve bu sayede çekirdek içindeki protonların elektrik yükünden kaynaklanan elektromanyetik itme kuvvetinin üstesinden gelindiği, böylece protonların çekirdek içinde hapis kalabildiği ...
Proton kararlı mı?

Elektron ve çekirdeğin içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır.
Proton ve nötron kararlı mı?

Tüm bu atomlar da aynı 3 parçacıktan meydana gelir: Elektronlar, protonlar ve nötronlar. Pek çok açıdan protonlar ile nötronlar birbirlerine benzer. Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir.
Nötron kararsız mı?

Aynı kuarklardan oluşmuşlardır ve kütleleri neredeyse aynıdır. Fakat nötronlar, çok önemli bir yönden protonlardan farklıdır: Nötronlar kararlı değildir. Atom çekirdeği dışındaki bir nötron, bir kaç dakika içinde başka parçacıklara bozunacaktır.
Nötron neden kararsızdır?

Yani, nötron protona dönüştüğünde, Coulomb potansiyelini oluşturacak yeteri kadar enerji açığa çıkmayacak. Dolayısıyla, nötronun Beta Işıması yapmasına çekirdek içinde izin verilmiyor.
Proton neden kararlı?

Serbest haldeyken kararsız olan nötronlar, beta ışıması yaparak kendilerinden daha hafif olan proton ve elektronlara parçalanır. Ancak protonlar, baryon grubu parçacıkların en küçük kütleli üyeleri oldukları için kararlıdır. Çünkü ışıma yaparak daha küçük kütleli parçacıklara dönüşmeleri mümkün değildir.
Kararlı ve kararsız elementler nedir? 13 Uzmanlardan yanıtlar:
Cevaplayan Nehir Büker

Bazı elementlerin sadece bir tane kararlı izotopları vardır. Bu elemanlara monoisotopik denir. Bilinen 26 monoisotopik element vardır. Diğer elemanların birden fazla kararlı izotopları vardır. Örneğin, Kalay (Sn), 10 kararlı izotopa sahiptir. Kararsız İzotoplar Nedir? Kararsız izotoplar, kararsız çekirdeklere sahip atomlardır.
Cevaplayan Buğra Demirel

Bazı elementlerin sadece bir tane kararlı izotopları vardır. Bu elemanlar denir monoizotopik. Bilinen 26 monoisotopik element vardır. Diğer elemanların birden fazla kararlı izotopları vardır. Örneğin, Kalay (Sn), 10 kararlı izotopa sahiptir. Kararsız İzotoplar Nedir? Kararsız izotoplar, kararsız çekirdeklere sahip atomlardır.
Cevaplayan Bülent Koz

Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. Helyum 1. katmanda 2 elektronu bulunduğu için kararlı yapıya sahiptir. Neon ve Argon elementleri de son yörüngelerinde 8 elektron bulundurdukları için kararlı yapıya ulaşmışlardır. Dublet Kuralı. Atomların elektron dizilimini ...
Cevaplayan Eylül Tezel

kararlı elementler. notron sayisinin, proton sayisina orani 1'e karsilik gelen, yanisi asagi yukari birbirine esit elementlere denir diye ogrenmistik kimya dersinde. bu bilgiye bagli olarak bunlarin atom numaralari genelde 20'den kucuktur diye de ezberlemistik. en kararli element demir idi o vakitlerde. ingilazca; cool eleman (lar).
Cevaplayan Tevfik Saatchi

Atomlar kararlı yapıda bulunmak isterler. Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar. ... 2 ve 3 katmanı bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayısını 8 e tamamlamasına oktet kuralı denir.Elektron dizilimini Neon ve Argona benzetmeleridir.
Cevaplayan Ceyda Üçüncü

kararlı ve kararsız denge, kayıtsız denge ile birlikte, fizikteki denge özelliklerinin temel bir parçasıdır.Birçoğunun inandığının aksine, denge sadece vücuttaki değişimin olmaması değildir.. Birkaç çeşit denge vardır ve her biri yerçekimi ve diğer faktörlerin etkileri altında belirli bir hareketin tanımını temsil eder..
Cevaplayan Demir Göktas

kararli ve kararsiz atomlar bİr atomun elektronlarini katmanlara rastgele bİr Şekİlde yerleŞmezler.elememnt atomlarindan kİmyasal Özellİklerİnden dolayi katmanlarinda hedefledİklerİ kadar elektron bulunanlar kararli atom olarak adlandirilir. dİĞer elemet atomlarida elektron dİzİlİmlerİnİ kararli atomlarinkİne benzetmek yanİ kararli yapiya ulaŞmak İÇİn elektron …
Cevaplayan Tolga Fahri

Kararlı ve kararsız denge nedir ? Kararlı denge,bozulma halinde dışarıdan herhangi bir müdehaleye gerek duymadan kendiliğinden düzelen dengedir. Kararsız denge ise bir kez bozulduğunda dışarıdan müdehale olmadan eski konumuna gelemeyen dengedir. İlgili Kategoriler. İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları
Cevaplayan Ümit Levni

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz: Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı giriş yaparak kullanmanız yeterli! Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte ...
Cevaplayan Sinem Sentürk

Kararsız çekirdekler, bazı değişikliklere uğrayarak daha kararlı bir çekirdek oluştururlar. Kararsız elementler doğada bulunduğu gibi, yapay olarak da hazırlanabilirler. Radyoaktif parçalanma yolları, çekirdeğin kararlılık kuşağının üstünde, altında veya ötesinde bulunması durumları için ayrı ayrı incelenecektir.
Cevaplayan Ilknur Kartal

Hidrojen Atomu Oldukça kararsız diğer izotoplar (4H – 7H) laboratuvar koşullarında sentezlenmiştir. H ,98 ile hidrojenin doğada en çok bulunan izotopudur. Bu izotop çekirdeğinde yalnızca bir proton içerdiğinden protium denilmiştir. H ‘hidrojenin diğer kararlı izotopudur.
Cevaplayan Fusun Okyar

2 ve 3 katmanı bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayısını 8 e tamamlamasına oktet kuralı denir.Elektron dizilimini Neon ve Argona benzetmeleridir. Atomların Kararlı Hale Gelmesi. Dublet ve oktet kuralına uymayan atomlar elektron alarak veya elektron vererek kararlı hale gelirler. Bu konu 41324 kez okundu.
Cevaplayan Sefa Aydinlar

29 element nedir? Bakır, periyodik tablonun 4. periyodunun 11. grubunda yer alan bir elementtir. Bakırın atom numarası 29’dir. Bakır, Cu sembolü ile gösterilir ve metaldir. ... Bugün periyodik tablo 118 elementten oluşuyor ve bilim insanları kararlı ve süperağır yeni elementler keşfetmeye yönelik araştırmalarına devam ediyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba

Dünyamız Normal insan Gibi Canlı Ve Nefes Alıp Veriyor Tezim

 


 Dünyamız Normal insan Gibi Canlı Ve Nefes Alıp Veriyor Tezim

Bilindiği gibi fotosentez : Yeşil Yaprakların, oksijeni vermeleri, karbondioksiti almaları, veyahutta, karbondioksiti vermeleri oksijeni almlarına verilen isim. Gündüz, karbondioksit alıp oksijen veriyorlar, gece de, normal insan gibi, oksijen alıp karbondioksit veriyorlar.
Ve  Dünya'mızı Ekvator denilen sanal bir çizgiyle ikiye bölmüşler, Kuzey Kutbu ve, güney kutbu diye ayırmışlar. Kuzey kutbunda mevsim yaz iken, Güney kutbunda mevsim kış, Kuzey kutbunda Mevsim ilkbahar iken, Güney kutbunda Mevsim Sonbahar şeklinde, tam tersi de, tam tersi şeklinde cereyan etmekte.
Hal böyle olunca, bir önceki makalemizde yazdığımız, "Değişken Meridyen" kuralına göre, her gün 0 çizgisi değişmekte, ve güneşin doğması ve batması, ileri ve geriolraktan, mevsime göre hareket etmekte. Öyle olunca, ilkbahar ve yaz mevsimi olan kutuptaki ağaçlar, İşte o meridyenin hareketi ile, bir yerde güneş batarken, bir yerde güneşin doğuyor olması, her 2 dakikada bir, Dünya'mızın meridyenlerinin hareket ettiğini, ve 2 dakika da bir nefes alıp verdiğini ispat eden bu olay da, bunu ağaçlar sayesinde yapmakta, yani bir yerde Güneş Doğarken, bir yerde batması, doğduğu yerde ki ağaçların, fotosentez ile, karbondioksit alıp oksijen vermesi, Güneşin battığı yerde ki ağaçların da,  dönüşüp, bu sefer de, oksijen alıp karbondioksit vermeye başlaması, aynen bu, bir insanın nefes alması gibi, dünyamız da bu şekilde, nefes alıp veriyor. Ormanları ve Ağaçları ve doğayı insanlar bozmadan önce, ağaçları yok etmeden önce, zarar vermeden, doğaya zarar vermeden önce, hal böyle idi. Dünyamız canlı, insan gibi nefes alıp vermekteydi bu şekilde. Yine daha sonra kış mevsimi  öbür kutuba geçtiğinde de, öbür kutuptaki ağaçlar, aynı işlemi yapmakta, Mevsim Bu yandaki kutupa geçtiğin de de  Bu yandaki ağaçlar aynı işlemi yapmakta, bir yanda dökülen yapraklar, bir yanda canlanan yapraklar sayesinde, nefes alan yapraklar sayesinde. Bu dünyamizda devir daim edip her tarafında nefdes almakta hem Horizontal,"Değişken Meridyen" kuralına göre, ve  hem de vertikal olaraktan mevsimlerin döngüsü ile nefes alıp vermekte idi, Doğa ve mevsimler bozulmadan önce. İnşallah doğamıza dikkat edip, tekrar doğamızın, eski halini almasına yardımcı oluruz, ağaçlandırırız yeniden dünyamızı, ağaç dikilmesi  gereken yerlere ağaç dikeriz, ağaçları koruruz, doğayı bitkileri koruruz,

Peygamberimiz buyurdular :

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin"

(Buharî, el-Edebül-Müfred s. 168, Heysemî, a.g.e. 4,, 63. Münâvî, Feyzul-Kadîr 3, 30)

Durum bundan ibaret vesselam.


Raşit Tunca

Schrems, 14 Eylül 2022

Saat alırken dikkat edilecek hususlardan birisi de saatin su geçirmezliği dir

 


Saat alırken dikkat edilecek hususlardan birisi de saatin su geçirmezliği dir

Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizdn "Saat" önemli bir aygıt idi, zamanı bilmemiz için ve, günümüzü programlamamız için, kolumuzda veya cebimizde taşıdığımız veya. evimizin duvarındaki saatler. Sizde ben gibi haala saat, yani kol saati kullanma alışkanlığınızdan vazgeçemediyseniz, saat satın alırken dikkat etmeniz gereken kurallardan birisi de, saatin su geçirmezliğidir buna İngilizce "Water resistant" denir.
Eğer  müslüman  biriyseniz, ve Beş vakit namaz kılan biriyseniz, ve saat kullanıyorsanız, yani kol saati, en çok korkulan meselelerden birisi de, saati, abdest alırken kolunuzdan çıkarmak, ve bir yerde unutmak, veyahutta, şadırvanda abdest alırken, kolunuzdan çıkarıp cebinize koyduğunuz saati, cebinizden Bir Hırsızın çalması tehlikesi, ve benzeri durumlar,..... müslümanı ürküten hallerdir. Beş vakit her abdest alışında, saati kolunuzdan takıp çıkarmak da bir sorun. Eskiden saat kordonları, önce naylon ipten örülmüş, bezden, ve deriden saat kordonları vardı. Daha sonra. bir tıkla açılabilen. metal Kordonlar icat edildi.  ve Kolayca çıkarıp. cebinize koymanız. ve takarken de, kolayca takmanız, bu tek tıkla açılabilen saat kordonları sayesinde, kolaylaştı. Daha öncekiler kayış (Bel Kemeri) kordonu gibi, dilli Kordonlar var idi.
ve Ve daha sonra da, yumuşak lastiğin icadından sonra,  lastik conta icad oldu.  bu Bu sayede, saatlere de conta takılaraktan, resistant özellik eklendi, yani su geçirmez saatler icat oldu. Babadan kalma, Ata yadigarı bir saatiniz, yahut değerli bir saatiniz varsa, onu korumak istersiniz. işte sizde evlatlarınıza Yadigar bir saat bırakmak İsterseniz, saat alırken dikkat edilecek hususlardan birisi de, saatin Su geçirmezliği olup, aşağıdaki listede, su geçirmezlik özellikleri belirtilmiştir. Bizim dönemimizde, en iyi su geçirmez saatler, 100 metre derinliğe kadar su geçirmeyen, dalgıç saatleriydi. Çünkü Dalgıçlar, suyun altında ne kadar süre kaldıklarını ,ve oksijen tüplerinin ne kadar zamanda biteceğini, ne zaman içinde, ve ne hızlılık da yukarı Çıkacak olduklarını, saate bakarak tan bilmek zorunda idiler. ve bu contalı saatler sayesinde, işte Dalgıç saatleri icat oldu. 100 metre derinliğe kadar basınca dayanıklı, ve bir de su geçirmeyen saatler Dalgıç saatleri, en iyi saatler idi. Ama Siz sadece, abdest alırken kolunuzdan çıkarıp takmamak için, Sadece su geçirmez Bir saat istiyorsanız, ona göre, 100 metre derinlik değil de, Water resistant'ı biraz orta derece olan bir saat almanız, Sizin için uygun olacaktır. Bizim dönemimizde iyi saatler, "Seiko 5" ve "Citizen" ve "Orient" gibi mekanik saatler, geçerli saatlerdi. Yani pil kullanmayan, Mekanik bir sistem sayesinde, kolunuzun hareketiye çalışabilen,kolunuzdan çıkardığınızda da (1*~3) güne kadar çalışabilen, otomatik saatler di. Ve bu saatleri yapanlar, işte su geçirmez, yani "water-resistant" olaraktan icat ettiler. herhangi bir su kaçırması durumunda da, saatçiye gidip, contası değiştirilerekten, saat tekrar su geçirmez hala gelirdi. Eğer herhangi bir su kaçağı ile, camında buhar meydana gelirse, suyun, saatin içinde kurumasını sağlayın, ve sonra saatçi de çantasını değiştirtirerekten, tekrar su geçirmez olaraktan, kullanabilirsiniz.Bugün kol saati takmak, aynı at lar da olduğu gibi, At lar, Eskiden taşımada kullandığımız, ve binek olaraktan kullandığımız, en iyi yardımcılarımız dı. Bugünlerde At lar, sadece lüks, spor amaçlı faydalandığımız bir hayvan halini aldığı gibi, kol saati takmak da, bugün sadece, lüks ve, eski alışkanlığı olan kimselerde kaldı. Genç nesil artık telefonlarında ki ve diğer aygıtlarında ki saatler, dijital saatler, saat olaraktan bulunduğu, ve internet saatine bağlı olduğu için, saat taşıma alışkanlıkları yok. ve telefondan saati kontrol ediyorlar, internetten saati kontrol ediyorlar. Biz eski dinozorlar, haala kol saati takmaya devam ediyoruz. Ben seviyorum, Ben de onlardan Son kalan dinolardan birisiyin. Ama işte herhangi bir elektrik kesintisi, veya Allah korusun, güneşteki bir patlama sonucu vb,.. enerjide bir aksaklık olursa, İşte bizim bu Mekanik saatlerimiz, saat ve zamanı kaybetmememizi sağlar. Ve Mucittler Bu kol saatlerin de daha sonraları, tarih gösteren mekanizmalar da geliştirildi, ve günü, ay ı Hatta mevsimleri bile gösteren mekanizmalar, saatlerin içinde, otomatik olaraktan, çark çarka bağlı şekilde, sistemleştirilmesi sonucu, ve gelişmiş pahalı saatler de gece, gündüz, mevsimler de, hatta birde Kronometre, ve bir de işte Takvim ve saat göstergesi ve dalgıç saatlerinde de basınç göstergesi vardır. Yadigar 1 saat için Tabiki vereceğiniz Paraya bağlı, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi "Parayı veren, düdüğü çalar" iyi bir ücret verirseniz, çoluk çocuğunuza Yadigar kalacak, Hatıra kalacak, güzel bir saat alırsınız, Saat alırken dikkat edilecek hususlar böyle, bu şekilde, bizim algıladığımız ve hatırladığımız kadarıyla.

3 ATM (30 metre) Su Geçirmezlik Ne Demek? Neler Yapılabilir?
3 ATM kol saatlerinde kullanılan en düşük basınç derecesidir. Bu dereceli saatler suya karşı en savunmasız saatlerdir. Ülkemizde musluk sularından çıkan sular ortalama 8 ATM basınç ile akmaktadır. O yüzden 3 ATM su geçirmezlik derecesi olan saatinizi münkün oldukça sudan uzak tutmalısınız. Hiçbir şekilde su ile temas etmemesini sağlamalısınız.
Bu derecedeki saatlerin şiddetli bir yağmurda bile su alma riski vardır. Genelde markalar bu saatlere sadece el ve yüz yıkarken garanti vermektedir.


5 ATM (50 metre) Su Geçirmezlik Ne Demek? Neler Yapılabilir?
Saatiniz 5 ATM’lik bir su geçirmezlik derecesi olduğunda, 50 metrelik atmosferik basınca dayanabileceği anlamına gelir. 5 ATM dirence sahip bir saati 3 ATM’ye ek olarak, havuz ve duşta da kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ancak ne olursa olsun, saatinizin üzerine çok fazla basınç yapacak aktivitelerden kaçınmalısınız. Yüksek bir yerden havuza atlamak 5 ATM saatiniz için iyi olmayabilir.
5 ATM su geçirmezlik derecesi olan bir saati, duşta kullanabilirsiniz ve sığ sularda yüzebilirsiniz. Bu seviyedeki saatler, zor su sporları yapmak yerine açık havada su keyfi yapmayı sevenler için idealdir.

10 ATM (100 metre) Su Geçirmezlik Ne Demek? Neler Yapılabilir?
10 ATM derecesi, saatinizi deniz seviyesinde atmosferik basınca karşı on kat daha dayanıklı hale getirir. 100 metrelik su basıncına dayanıklı olan bir kol saati ile sıradan yüzmeden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. 10 ATM’nin statik basıncı, su altı kullanımı için büyük bir avantaj sağlar, ancak buna rağmen bir dalgıç saati değildir ve belirli bir noktadan sonra ani basınç değişimlerinden etkilenir.
10 ATM, sıradan spor aktiviteleri için ideal derecedir. Bu derecedeki saatler, yüzmeye, şnorkel ile yüzmeye ya da çok derinlere inmeniz gerekmeyen tüm su aktiviteleri için kullanışlıdır.

20 ATM (200 metre) Su Geçirmezlik Ne Demek? Neler Yapılabilir?

20 ATM ve üzerindeki su geçirmezlik dereceleri, artık sıradan bir kol saati olarak değil, profesyonel  bir dalgıç aleti olduğunu gösteren bir özelliktir. Bu derecede etkileyici su sporlarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Sürekli olarak yüksek seviyede su sporları yapıyor ya da profesyonel veya amatör olarak dalgıçlık yapıyorsanız, uğraşınıza uygun profesyonel bir dalgıç saati kullanmanız önemlidir.Bu bir Karoglan Hoca Makalesidir
Raşit Tunca

Schrems, 14.09.2022

Miski Amber Nedir? Nereden Mamul Edilir? Ne İşe Yarar? Miski Amber Nasıl Kokar?

 


Miski Amber Nedir? Nereden Mamul Edilir? Ne İşe Yarar? Miski Amber Nasıl Kokar?

AMBER İKİ YOLLA ELDE EDİLİR:

AMBER veya KEHRiBAR

Vişne ağacının reçinesine verilen isimdir, zamanla bu reçine kristalleşir ve kehribar denilen taş halini alir, ve kehribar tesbihler de kullanılır ve binalarda iç mimaride kullanılır, bu konuda almanyada kaybolan "Bernstein Oda" meşhurdur  Adolf Hitlerin Bernsteinden kaplama yaptırdığı oda..


iKiNCi AMBER VE GERÇEK MiSKi AMBER

Misk, bir tür erkek Geyik tarafından üretilen güzel kokulu maddedir. Erkek geyiğin vücudundan çıkan, dişi geyiği tahrik etmek içın kullandığı hoş kokusudur, Geyiğin Göbek yağının kokusudur. Salgı, geyiğin karnının alt tarafında bulunan salgı bezinden gelir. Misk salgısına koku veren ana madde, muskon organik bileşiğidir.

Ceylan dışında, bazı farklı hayvanlardan da üretilebilir (örneğin misk kedisi). Asya kıtasında yaşayan bir tür keçiden üretilen misk, en bol olan ve en çok kullanılan türüdür. Bugün sentetik olarak da üretilen misk, özellikle Orta doğu ve İslâm kültüründe fazlasıyla bilinen ve değer verilen bir kokudur. Kur’ân'da cennette bulunduğu anlatılır.

Esasen misk elde etmek için avlamak gerekmez. Normal olarak hayvan misk salgısını kendiliğinden salgılar. Göbeğinin etrafındaki yapışkan sıvıdır yani Göbeğinin ter kokusudur, Salgının rengi, siyahtan ayırt edilmeyecek şekilde Güzel koyu kahverengidir. Biriktirilip kurutulduktan sonra işleme tabi tutularak misk esansı elde edilir.

Miski Amber Kokusu  sürünen erkek yanın da ki Kadın lar da, cinsel tahrik meydana gelir, ve çiftleşme isteği duyup, tahrik olurlar, eğer çiftleşme olursa, büyük haz duyarlar bu birleşmeden..

Misk kelimesi Kur'ân-ı Kerim’in şu âyetinde geçmektedir:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ


Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn. Ve mâ edrâke mâ ılliyyûn. Kitâbun merkûm. Yeşheduhul mukarrebûn. İnnel ebrâre le fî naîm. Alel erâiki yenzurûn. Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm. Yuskavne min rahîkın mahtûm. Hitâmuhu misk(miskun). ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn. Ve mizâcuhu min tesnîm. Aynen yeşrebu bihel mukarrabûn.iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır. “İlliyyûn”un ne olduğunu sen ne bileceksin. O, rakamlarla yazılmış bir kitaptır yani Matrix te dir. Muhakkak ki ebrar olanlar (Beri olanlar, yani temizlenenenler, kötülüklerden sakinanlar), elbette ni'metler  cenneti içindedir. koltuklar üzerinde (bilgisayar masası, dönerli patron sandalyesi, ve koltuklarında oturup) seyrederler (inertnetten her yeri gezip, surfen ederler). Sen, o ni'metlerin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görürsün, okursun (Mesela Türkan Şoray'a, Beyazıt Öztürk'ün,  instagramı kullanmayı beğenip beğenmediğini sorduğu videosuna bak, beyazıt ile sohbetine bak, Türkan nasıl mutlu olmuş bundan) Onlara, mühürlenmiş kapalı kutusunda şeribler içecekler sunulur mesela "Mis süt" ler tetrapak sütler, kola(Cocacola), fanta, ve gazozlar, kapağını ilk kendilerinin açacağı fabrikasyon el değmemiş ürünler,  kapalı kutuda içecekler, eskiden kapaklı kutu mu vardı, kapaklı şişe mi vardı, kapaklı şişeler  içne sadece kendilerinin misk (aroma, özel koku, gıda esansı)  katacağı) halis şeribden içecekten sunulur. (içirilir). Onun (o şarabın şeribin) sonu misktir (şahane misk kokusudur, mesela eski pepsi lerin bir aroması vardı, başka hiç brşeyden o aramayı alamazsın, içince, o pepsi aroması, ayri bir zevk verir, yani yine uludağ gazoz aroması, ayrı bir zevkti, yani sonu bir zevkti hep). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için o cenetlere varmak için) yarışsınlar. Allah’a yakın olanlar (oraya varıp) onlardan içerler.
 

  (Mutaffifîn Suresi 18-28. Ayetler)

Hadîslerde iyi ve güzel huylu salih insanlar, miske benzetilmiştir:
“İyi bir sohbet arkadaşı misk satıcısı gibidir, sana misk vermese bile kokusu bulaşır. Kötü bir sohbet arkadaşı da körük çekene benzer. Tutuşturduğu ateş seni yakmasa da, üzerine dumanı bulaşır.”

(Buhârî ile Müslim'den Riyâzu's-Salihiyn, I, 396).

Yunus Emre de cennet ehlini şu şekilde vasıflandırır:
“...Aydan arıdır yüzleri, Misk-u anberdir sözleri...”


Süleyman Çelebinin yazdığı Mevlidi Şerifde de şöyle geçer :

Aşk ile gel imdi Allâh diyelim
Dert ile göz yaş ile ah edelim

Ola kim rahmet kıla ol padişah
Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle alem yok iken ol var idi
Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

Sün ile bunları, ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldu delil

‘Ol! ‘ dedi bir kere var oldu cihan
‘Olma! ‘ derse, mahv olur ol dem hemân

Haşre dek ger denilirse bu kelâm
Nice haşr ola, bu olmaya temâm

Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyet kılarız illa size

Ol vasiyyet kim derim hem tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte

Hakk Teala rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede ben kuluna

(Mevlid-i Şerif-in müellifi Merhum Süleyman Süleyman Çelebi Hazretleri´nin ruhu için ve bu satırları okuyan, dinleyen, okumasına sebep olanlardan yaşayanların ruhu makamlarına, ahirete göçmüş olanlarının da ruhlarına El-Fatiha.)


İndiler gökten melekler saf ü saf
Kabe gibi kıldılar evim tavaf

Hem hava üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs, döşeyen anı melek

Çün göründü bana bu işler ayân
Hayret içre kalmış idim ben hemân

Yarılıp çıktı divardan nagehan
Geldi üç huri banâ oldu ayan

Bazıları derler ki ol üç dilberin
Asiye´ydi biri ol meh-peykerin

Biri Meryem hatun idi aşikâr
Birisi hem hûrilerden bir nigâr

Geldiler lutf ile ol üç mehcebin
Verdiler bana selam ol dem hemin

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafayı birbirine muştular

Üç alem dahi dikildi üç yere
Her birisin edeyim nerden nere

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değil

Bu senin oğlun gibi kadri cemil
Bir anâya vermemiştir ol Celil

Ulu devlet buldun ey dildare sen
Doğuserdir senden ol hulki hasen

Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır
Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır

Bu gelen aşkina devreyler felek
Yüzüne müştakdürür ins ü melek

Bu gice ol gicedir kim, ol şerif
Nur ile alemleri eyler latif

Bu gice şâdân olur erbâb- dil
Bu giceye can verir eshab-ı dil

Rahmeten lil´alemindir mustafa
Hem şefiu´l-muznibindir mustafa

Vasfını bu resme tertib etdiler
Ol mübarek nuru tergib ettiler

Amine eder çü vakt oldu tamam
Kim vücuda gele ol hayrül enam

Susadım gayet hararetten kati
Sundular bir cam dolusu şerbeti

Şerbeti karşımda tutdu hûriler
Bunu sana verdi Allah dediler

Kardan ak idi ve hem soğuk idi
Lezzeti dahi şekerde yok idi

İçtim anı oldu cismim nura gark
Edemedim kendimi nurdan fark

Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan
Arkamı sıvadı kuvvetle heman

Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
Nura gark oldu semavat ü zemin

Sallü aleyhi sellimü teslima
Hatta tenali cennetten ve naima

Essalatü vesselamü aleyke Ya Resulallah
Esselatü vesselamü aleyke Ya Habiballah

Essalatü vesselamü aleyke
Ya Seyyidel-evveline velâhirin.

Bu gün bu unutulmuş sünneti ihya eden karoglan hoca Raşit Tunca
Raşidi virdinde
https://tiryakiboard.com/showthread.php?tid=2634

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham
yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 23 e kadar yani Es elüke
Duasına kadar 23 dahil okuduktan hemen sonra

Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Bu Bir Karoglan Makalesidir

Raşit Tunca

Schrems, 13.09.2022


 

Karaoğlan Hoca Raşit Tunca'nın Değişken Meridyen Tezi

 

 


Karaoğlan Hoca Raşit Tunca'nın Değişken Meridyen Tezi


Dünyayı dikey çizgilere bölmüşler, ve bunlara meridyen demişler, Ve Herbir meridyen bir saat ile  ilişkili,  saat dilimlerini  temsil ediyor. Greenwich den geçene 0 çizgisi deniyor, ve  bir öncesi ise 24.  saat dilimi.  öyle olunca İslam'da zaman ay takvimine göre hesaplanır, ve ay takviminde 1 ay 28 gün olduğu için, güneş takvimine göre, her sene Ramazan, 10 gün önce gelir, ve bu 83 senede devir daim edip her ayda Ramazan olur, yani ocak'ta şubat'ta Mart'ta,... Öyle olunca değişken bir zaman algımız var bizim İslam dünyasında, Bunun Güneş takvimi ile de alakalı olduğu keşfedilmedi henüz. Ve bizim tezimiz "Değişken Meridyen Tezi" imize göre, mevsimlerin giderine göre,  Eğer  yaz mevsimine doğru gidiyorsak, her gün Güneş birkaç  dakika erken  doğacak,  Geç batacak. Eğer  yaz mevsiminden,  kış mevsimine doğru gidiyorsak, Bu sefer, her gün güneş, birkaç dakika geç doğup, erken batacaktır. hal böyle  olunca, Hareketli ve değişken meridyen tezimize göre, güneşin ilk doğduğu şehir ve çizgi, o gün deki Greenwich çizgisi gibi, sıfır çizgisini, ve Güneş'in ilk battığı yerde 24/2. saat dilimi çizgisini temsil eder, Öyle olunca her gün 2 dakika erken battığı için, ya da geç battığı için, Bu çizgi sabit değildir. Güneş Bugün Doğduğu yerde (meridyende), ertesi günü aynı dakikada doğmamaktadır, mevsime göre ya bir ileri de, ya da bir geride doğmaktadır(Her iki dakikada bir). O zaman buna göre sıfır çizgisi devamlı kaymaktadır, dünyada hareket halindedir, Öyle olunca, zaman canlı ve hareketlidir, hareketli yürüyen bir zamanımız var, bu algı Keşfedilmemiş henüz, sıfır çizgisi Hareketli, yani meridyenler hareketli, değişken meridyen tezimiz bu şekildedir.

Raşit Tunca

Schrems, 13.09.2022


 

13 Eylül 2022 Salı

Calligraphy Arapça Muhammed&Allah Yazılı Dini Resimler | V110920221232

 Calligraphy Arapça Muhammed&Allah Yazılı Dini Resimler | V110920221232

 


 

 

 

Yellow Aynısefa Çiçeği Resimleri | Flowers | Blumen | V120920221450P2

 Yellow Aynısefa Çiçeği Resimleri | Flowers | Blumen | V120920221450P2

 

  

Etiketler : Aynısefa,Aynısefa Çiçeği,Aynısefa Çiçeği Resimleri,Yellow Aynısefa Çiçeği Resimleri ,Çiçek,Çiçek Resimleri,Çiçek Kartpostalları,Çiçek E-Kart Resimleri,Clematis Flowers,Clematis, Flowers,Akasma çiçekleri,Mor Yanardağ Çiçeği,Kırmızı Aslanağzı Çiçeği,Gül Resimi,Gül Kartpostalları,Gül E-Kart Resimleri,Beyaz Çiçekler,Mavi Çiçekler,Sarı Çiçekler,Kırmızı Çiçekler,Yeşil Çiçekler,Pembe Çiçekler,Mor Çiçekler,Turuncu Çiçekler,Beyaz Gül,Mavi Gül,Sarı Gül,Kırmızı Gül,Yeşil Gül,Pembe Gül,Mor Gül,Turuncu Gül,Flower,Flower Pictures,Flower Postcards,Floral E-Card Pictures,Rose Picture,Rose Postcards,Rose E-Card Pictures,White Flowers,Blue Flowers,Yellow Flowers,Red Flowers,Green Flowers,Pink Flowers,Purple Flowers,Orange Flowers, White Rose,Blue Rose,Yellow Rose,Red Rose,Green Rose,Pink Rose,Purple Rose,Orange Rose,Blume, Blumenbilder, Blumenpostkarten, Blumen-E-Card-Bilder, Rosenbild, Rosen-Postkarten, Rosen-E-Card-Bilder, weiße Blumen, blaue Blumen, gelbe Blumen, rote Blumen, grüne Blumen, rosa Blumen, lila Blumen, orange Blumen, Weiße Rose, blaue Rose, gelbe Rose, rote Rose, grüne Rose, rosa Rose, lila Rose, orange Rose,Fleur, images de fleurs, cartes postales de fleurs, images de cartes électroniques florales, image de rose, cartes postales roses, images de cartes électroniques roses, fleurs blanches, fleurs bleues, fleurs jaunes, fleurs rouges, fleurs vertes, fleurs roses, fleurs violettes, fleurs oranges, Rose blanche, Rose bleue, Rose jaune, Rose rouge, Rose verte, Rose rose, Rose violette, Rose orange,

Walkman&Mini CD Player&MP3 Player Gibi Kişisel Müzikçalar Aletler

 


Walkman&Mini CD Player&MP3 Player Gibi Kişisel Müzikçalar Aletler Hakkında Bilgiler

Walkman Sony tarafından üretilen, geliştirilen ve pazarlanan tescilli bir markadır. Taşınabilir müzik çalar olduğu gibi akıllı telefonları için üretilen bir yazılımdır.

Prototipi 1978 yılında, Akio Morita'nın çok sık yaptığı Trans-Pasifik uçak yolculuklarında opera dinlemek istemesini mümkün kılmak için Nobutoshi Kihara tarafından tasarlanmıştır.[1] Orijinal Walkman 1979 yılında Japonya'da piyasaya çıkmıştır.[2] Amerika'da Soundabout, İsviçre'de Freestyle, İngiltere'de ise Stowaway adıyla piyasaya sürülmüştür.[3] Morita bu ismi hiç beğenmemişti ve ismin değiştirilmesi için uğraşmıştı fakat ürün piyasaya çıktıktan sonra bu isim değişikliği çok pahalı olacağı için gerçekleştirilememiştir.[1]

Walkman, günümüzde MP3 oynatıcı olarak hem USB şeklinde, hem de kulaklıkla tümleşik olarak üretilmektedir. Ayrıca WALKMAN yazılımı, Sony'nin Xperia serisinde de müzik yazılımı olarak kullanılmaktadır.

Walkman [ ˈwɔːkmən ], 1979'da ilk kez kaset tabanlı bir cihaz olarak piyasaya çıkan ve daha sonra piyasaya sürülen taşınabilir bir müzik çalar (örneğin kasetler , CD'ler , MiniDiskler veya MP3 ve video dosyaları biçiminde) için bir Sony markasıdır . dünya çapında gençler arasında kült statüsüne ulaştı . [1] [2] Bazı ülkelerin konuşma dillerinde , marka adı artık (üreticiden bağımsız olarak) jenerik bir isim haline geldi. Avustralya ve Avusturya'da Sony bu nedenle marka haklarından mahrum edildi.
Resmi Walkman logosu (2000'den beri)
Walkman ailesinin çeşitli ürünleri: CD'ler için sol üst, kaset için sağ üst, FM radyo için sol alt, MiniDisc için sağ alt
2015

FM modeline bağlı olarak radyo alıcısı olan ve olmayan cihazlar vardır ve genellikle MW için de geçerlidir . Modele bağlı olarak, Dolby gürültü azaltma veya otomatik geri alma ve bazı durumlarda bir kayıt işlevi gibi sabit kaset çalarlardan bilinen özellikler de vardır.

Kaset tabanlı Walkman

1 Temmuz 1979'da Sony , TPS-L2 adlı ilk Walkman'i [4] piyasaya sürdü . [5] 1977 gibi erken bir tarihte, Alman Andreas Pavel , "işitsel olayların yüksek kalitede yeniden üretilmesi için vücuda bağlı küçük sistem" olan benzer bir cihaz için patent başvurusunda bulunmuştu . 2004'te Sony, uzun bir hukuk mücadelesinden sonra bunu fark etti.

1980'lerde Walkman, gençler arasında önemli bir statü sembolü ve yeni bir yaşam biçiminin sembolü haline gelmişti. [6] 2004 yılına kadar, Walkman markalı cihazlar tarafından yaklaşık 335 milyon adet satıldı. O zamanlar, bazı cihazlarda hala sesi azaltan ve harici bir mikrofonu etkinleştiren "hot button" adı verilen bir düğme vardı. Bazı cihazlarda iki kişinin aynı anda müzik dinleyebilmesi için iki kulaklık çıkışı bulunuyordu. Bazı cihazlarda ses kontrolü, sol ve sağ ses kanalı için ayrı bir ayar seçeneğine sahipti. 30 yılı aşkın bir üretim süresinin ardından Sony , Ekim 2010'da Japonya'daki üretimin durdurulacağını duyurdu. [2]Aynı yılın Nisan ayında üretim durmuştu ve şirkete göre yaklaşık 200 milyon kaset çalar satılmıştı. [7]
CD Walkman (Discman)Düzenlemek için

CD okuyabilen ilk Walkman 1984'te D-50 ( bazı ülkelerde D-5 ) adı altında piyasaya sürüldü. CD Walkman, Sony tüm taşınabilir müzik çalarlarını Walkman logosu altında satmaya karar verene kadar Discman markası altında satıldı. D-88 gibi bazı modeller CD'den daha küçüktü. İçlerinde sadece mini CD'ler çalınabiliyordu . Çalarken normal CD'ler cihazdan dışarı çıkıyor.

2009'da Sony hala CD Walkman'ler yapıyordu. Daha yeni modeller artık MP3 CD'lerinin yanı sıra Sony tarafından geliştirilen ATRAC3 ve ATRAC3Plus'ı da çalıyordu .

Dijital kasetli Walkman

1990'larda Sony ayrıca bir dizi DAT ( Dijital Ses Bandı ) cihazı yaptı. Ayrıca CD kalitesinde kasetlere dijital kayıt imkanı da sundular. Yüksek fiyatları ve DAT'ın kendisini analog kasetin halefi olarak kabul edemediği için, DAT Walkman yalnızca sınırlı bir popülerlik kazandı.

MiniDisk Walkman

MiniDisc 1991 yılında Japonya'da piyasaya sürüldü ve ilk model 1992'de piyasaya çıktı. Başlangıçta MiniDiskler, 74 dakikalık CD benzeri kaliteli müziği üçte iki boyutunda depolayabilen daha küçük CD'lerle karşılaştırıldı. Sony'nin ilk MiniDisc oynatıcısı MZ-1 büyüktü ve nispeten hantaldı, ancak onu takip eden modeller giderek küçüldü, böylece son modeller diskin kendisinden neredeyse hiç büyük olmadı.MiniDisc'in tarihi boyunca, bazı önemli yenilikler tanıtıldı. 80 dakikalık diskten, bir diskte dört kat daha fazla müzik depolanmasına izin veren MDLP (MiniDisc LongPlay) codec bileşeninin eklenmesine kadar. Yazılım ayrıca NetMD ile tanıtıldı OpenMGJukeBox , daha sonra SonicStage . Artık USB özellikli MiniDisc cihazları ancak bununla müzikle doldurulabilir. 2004 yılında, Hi-MD , artık 1 gigabayt veri depolayabilen MiniDisc'in halefi olarak tanıtıldı  . SonicStage ile sıkı bağlantı nedeniyle, Sony'nin müzik çalar özellikle ABD ve Avrupa'da giderek daha fazla popülerliğini kaybetti. Buna karşı koymak için Sony, müzik çalarların yazılıma bağlanmasını gevşetti. Mevcut MZ-RH1 modeli 2006'da ortaya çıktı. Diğer tüm MiniDisc oynatıcı üreticileri, onları üretmeyi çoktan bıraktı.

Walkman telefonlar


Walkman markasıyla Sony ve cep telefonu ortak girişimi Sony Ericsson , piyasaya yeni bir cep telefonu ürün serisi getirdi. Üreticiye göre, bunlar özellikle iyi bir müzik çalarla donatılmıştır. Ancak, diğer Walkman ürünlerinin çoğundan farklı olarak, Sony'nin ATRAC'ını çalamazlar ve SonicStage kullanılarak kaydedilmeleri gerekmez. Haziran 2007'de SonyEricsson, dünya çapında 26,5 milyon Walkman telefonunun satıldığını duyurdu. Bu, SonyEricsson'un müzikli telefonlarla elde ettiği en büyük ticari başarıydı. Ancak takip eden yıllarda akıllı telefonlar kullanılmaya başlayınca , Sony cep telefonları artık piyasada kendilerini gösteremez hale geldi.
MP3 yürüteçDüzenlemek için

Başlangıçta, Sony'nin MP3 walkman'i flash belleğe dayanıyordu ve yalnızca Sony'nin ATRAC'ını destekliyordu . Kapasiteleri 1  GB'a kadar ulaştı . İlk MP3 walkman, 256MB kapasiteli NW-MS70D idi. Piyasaya sürüldüğü tarihte (2003) piyasadaki en küçük oyuncu olarak kabul edildi. Apple'ın iPod'unun başarısından sonra Sony , rakiplerine karşı pazar payı kaybetmeye devam etti. iPod'a karşı gelen ilk tepki NW-HD1 oldu, daha küçüktü ve daha iyi ses kalitesine sahip olarak reklamı yapıldı. Ancak oynatıcı yalnızca ATRAC oynattığından ve bu nedenle yaygın MP3 formatının önce SonicStage kullanılarak dönüştürülmesi gerektiğinden, ki bu da hataya açıktı, HD1 ve ardılları HD-3 ve HD-5 , iPod ve iPod için ciddi bir tehdit oluşturmadı. satış diğer MP3 çalar . Bunu, pazarı yeniden ele geçirmeye yönelik diğer girişimler (Walkman Bean gibi) izledi. Tüm bu girişimler başarısız olduğu için modeller 2006 yılının ortalarında piyasadan çekilmiştir.

16 gigabayt flash belleğe sahip Sony NWZ-A15

Sony şimdi NW-A serisini çıkardı. Bu oynatıcılar başlangıçta 6 (NW-A1000) ve 20 (NW-A3000) ve daha sonra 8 (NW-A1200) gigabayt belleğe sahipti. Reklamda vurgulanan önemli teknik özellikler arasında uzun pil ömrü, EL ekranı ve çok sayıda müzik işlevi yer alıyordu. Benzer sanatçıları bulmak için kullanılan “Artist Link” gibi işlevler vardı. "Favori Karıştırma" etkinleştirildiğinde, oynatıcı en çok dinlenen 100 şarkıyı otomatik olarak seçti ve bunları rastgele sırayla çaldı. 'Time Machine Shuffle' rastgele bir yıl seçti ve o yıl yayınlanan tüm parçaları rastgele bir sırayla çaldı. Son ürün yazılımı güncellemesi(V.3.00) saat ve takvim gibi daha fazla özellik ekledi. Ayrıca, oynatıcı artık ATRAC3 , MP3 ve WMA'ya ek olarak AAC dosyalarını da oynattı . Bununla birlikte, Sony , aslında SonicStage'in halefi olarak tasarlanan ve o zamandan beri durdurulan SonicStage ve Connect Player'a güvenmeye devam etti . Çünkü Mac OS X veya Linux gibi diğer işletim sistemleridesteklenmedi, SonicStage çok sorunluydu ve birçok kullanıcı bu tür yazılımları prensip olarak reddetti, Sony, müziğin oyunculara nasıl aktarıldığına dair stratejisi nedeniyle çok eleştiri aldı. Ancak NW-S ve NW-E serisi genellikle pil ömrü ve ses kalitesi açısından mükemmel notlar aldı. Özellikle NW-S700 serisi, fütüristik gürültü önleme işleviyle övüldü. Bu seri, dış gürültüyü ortadan kaldırabilen mikrofonlu kulaklıklarla birlikte gelir. Sony tarafından "Clear Audio Technologies" olarak adlandırılan çeşitli teknolojiler de her zaman olumlu bir şekilde vurgulandı. Oyuncuları itibarsızlaştıran nokta SonicStage oldu. NW-A1000 serisinin (NW-A80x) halefi başarılı olsa da MP3 çalar pazarında çok az rol oynadı.

Ağustos 2008'in sonlarında, Sony'ye yanıt olarak, Connect Music Store üyeleri platformun durdurulduğu konusunda bilgilendirildi. Bu, Sony'nin artık ATRAC formatını daha da geliştirmek istememesi gerçeğiyle doğrulandı. ATRAC'ın sona ermesine ek olarak, SonicStage'in de sona ermesine karar verildi. Müzik yalnızca yeni Walkman cihazlarında sürükle ve bırak kullanılarak çalınabilmelidir veya Windows Media Player gibi popüler medya oynatıcılarla uyumlu olmalıdır. NW-80x serisi, NWZ-A81x adı altında yeniden lanse edildi ve böylece dikkat çekti. Oyuncu, CNET'ten Editörün Seçimi ödülünü kazandı ve Computer Bild tarafından yapılan bir testte en yüksek puanları aldıikinci yer. Ayrıca, iyi notlar alan NWZ-S51x serisi piyasaya sürüldü. ATRAC'ı terk etmek ve SonicStage'den ayrılmak birçok kişi tarafından doğru yönde atılmış bir adım olarak görüldü. Ancak kalıcı bir başarı sağlanamadı.

Android Walkman

2012'nin başından bu yana Sony, Walkman markası altında çok sayıda yeni cihaz sundu . Bunlar genellikle dokunmatik ekrana sahiptir ve Android işletim sistemi ile çalışır , bu nedenle hem yazılım hem de donanım açısından klasik akıllı telefonlara çok benzerler . Ancak cihazlar 3G/4G ağları üzerinden telefon görüşmesine izin vermez ve bu nedenle Apple iPod touch'a benzer şekilde donatılmıştır . En yeni Android Walkman, F800 olarak adlandırılıyor ve 18 Temmuz 2012'de tanıtıldı. [8.]

Patent durumu

Kompakt kaset , 1963 yılında elektronik grubu Philips tarafından piyasaya sürüldü.

Olympus patenti

1964 yılında, müzik kasetinin piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra , Olympus kasetin şekline dayalı küçük, taşınabilir bir kayıt cihazı için patent başvurusunda bulundu (mucit Matayo Toyozumi, ABD patenti D203049). Patent koruması, Sony'nin Walkman'i üretmeye başlamasıyla aynı zamana denk gelen 1979'da sona erdi. [9] Seri üretimin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.
stereo kemerDüzenlemek için

Otobiyografisinde, Sony'nin kurucusu Akio Morita (1921–1999), Walkman'in mucidi olduğunu iddia etti. Ancak, 1977 gibi erken bir tarihte, Alman Andreas Pavel , birkaç ülkede benzer bir cihaz için patent başvurusunda bulundu . [10] Patent spesifikasyonu, onun " Stereobelt "ini "ses olaylarının yüksek kaliteli yeniden üretimi için vücuda bağlı küçük bir sistem" olarak tanımlar. Sony, Pavel'in iddialarını uzun süredir reddetti ve birkaç mahkeme de telif hakkını reddetti. Ancak Akio Morita'nın ölümünden sonra Sony, 2004 yılında Andreas Pavel ile mahkeme dışı bir anlaşma yaptı. [11]

MP3 çalar

MP3 çalar veya Digital Audio Player, dijital ses dosyalarını çalabilen bir taşınabilir medya oynatıcıdır.

MP3 formatının yaygın olarak kullanılmasından bu yana hemen hemen tüm müzik çalarlar bu formatı oynatabilmektedir.

MP3 çalar veya MP3 çalar genellikle MP3 formatındaki ses dosyalarını oynatmak için taşınabilir bir medya oynatıcıyı tanımlar, ancak bu ürünlerin çoğu AAC , WMA , FLAC veya Ogg Vorbis gibi diğer, bazen daha modern ses formatlarını da destekler . Yazılım düzeyinde , müzik çalarlara bazen MP3 çalarlar da denir .

Taşınabilir MP3 çalar

Taşınabilir (çoklu) ortam oynatıcı ( PMP ), taşınabilir bir MP3 çalara benzer bir sabit sürücü veya flash bellek ile donatılmış elektronik bir cihazdır . Taşınabilir bir medya oynatıcı, ses dosyalarına ek olarak videolar, resimler ve metinler gibi diğer medya içeriğini saklayabilir ve oynatabilir. Taşınabilir medya oynatıcıların yerini artık büyük ölçüde bu donanıma ek işlevler sunan akıllı telefonlar aldı.

1990'lara hakim olan taşınabilir CD çalarlar ve kaset kaydedicilerin yerini büyük ölçüde MP3 çalarlar aldı. Günümüzde çoğu hi-fi sistemi , araç radyosu ve cep telefonu MP3 ve diğer ses formatlarını da desteklemektedir, böylece özel cihazlar giderek daha az önemli hale gelmektedir. [1]

Daha sonra SanDisk ve Siemens tarafından yeni geliştirilen Multimedya Kartında depolamaya sahip ilk taşınabilir MP3 çalar, MPlayer3 seri versiyonu 1999'un başlarında Alman pazarında ilk kez piyasaya sürülen Schwarzenfeld'de Pontis tarafından prototip olarak 1995 yılında inşa edildi . [2] [3]

1998'de MPMan F10 , daha iyi bilinen Rio PMP300'den birkaç ay önce, uluslararası ilk toplu pazar MP3 çalar olarak piyasaya sürüldü . Rio'nun açıklanmasından bir ay sonra, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği , yapımcısı Diamond Multimedia'ya Sesli Ev Kaydı Yasasını ihlal ettiği için dava açtı. Diamond Multimedia'nın bu davadaki zaferi, MP3 çalarlar için daha geniş bir pazarın ortaya çıkmasını mümkün kıldı.

Eylül 2000'de Fujifilm , yerleşik bir MP3 çalara [4] ve birçok işlevden biri olarak MP3 çalar işlevlerini entegre eden daha fazla cihaza sahip ilk dijital kamerayı piyasaya sürdü.

2008'de, 1979'da benzer bir cihaz için eskizler yapmış olan İngiliz Kane Kramer'in çalışması biliniyordu. [5]

Bugün hemen hemen her akıllı telefon , her medya oynatıcı veya DVD oynatıcı bir MP3 oynatıcı olarak kullanılabilir. Bu yüzden sadece müzik çalabilen MP3 çalarlar evlerden giderek daha fazla kayboluyor. [1]

arayüzler

MP3 çalarlar genellikle müziğin çalınması için kulaklık veya kulaklık çıkışına sahiptir. Dahili hoparlörlü cihazlar da mevcuttur. Ses dosyaları , USB arabirimi aracılığıyla oynatıcıya kopyalanır. USB kablosu ayrıca genellikle bir şarj kablosu görevi görür. Bazı MP3 çalarlar, takılı bir hafıza kartından dosyaları çalabilir . Diğer arayüzler kızılötesi , Bluetooth veya WLAN'dır .

Teknik

MP3 dosyaları genellikle dahili flash bellekte (kapasite 64 GB'a kadar, genellikle 1 ila 16 GB) veya sabit sürücülerde ( örneğin Apple iPod , Archos , Cowon iAudio , Creative Labs , iriver , TEAC veya Samsung ; 160 GB'a kadar kapasite ) saklanır ). Çıkarılabilir depolama ortamları da kullanılır, özellikle hafıza kartları (örn . 4 ila 128 GB kapasiteli SD kartlar ). CD'lerden dosya çalabilen MP3 çalarlar da vardır; Bu özellikle araba radyolarında yaygındır.

Dosyaların müziğe dönüştürülmesi, dijital sinyal işlemcilerinde ( özel işlevlere sahip çok hızlı mikroişlemciler ) yazılımlar tarafından gerçekleştirilir.

fonksiyonlar

Oyuncuların işlevselliği sürekli artıyor. ID3 etiket ekranına ek olarak , birçok cihaz ayrıca bir dikte işlevine, düzenleyiciye veya VHF radyoya sahiptir . Hemen hemen hepsinin bir reklamı var. LCD'lere ek olarak , OLED ekranlar yavaş yavaş alışıyor . Müzik çalmaya ek olarak, bazı cihazlar filmleri, fotoğrafları ve metinleri görüntüleyebilir ve ayrıca bireysel sistemler arasında dosya alışverişi yapmak için mobil veri depolama işlevi görebilir. Ayrıca mikrofon, analog veya dijital giriş yoluyla kayıt işlevine sahip MP3 çalarlar da mevcuttur. iPod gibi daha karmaşık MP3 oynatıcılarApple'dan gelen ürünler genellikle bir adres defteri, randevu takvimi, defter, çalar saat ve benzerleri olarak da işlev görür. Bazı cihazlar, entegre bir kart okuyucu aracılığıyla fotoğraflar veya Cowon iAudio  X5 ile olduğu gibi , diğer cihazlardan (dijital kameralar, harici sabit sürücüler) dosyalar gibi diğer ortamlardan veya cihazlardan dahili belleğe dosya aktarma seçeneği de sunar. , diğer müzik çalarlar...) USB üzerinden. Creative Labs'in Zen Vision gibi bazıları fotoğrafları bir TV'de de görüntüleyebilir . Ve İnternet de yavaş yavaş MP3 çalarlara girmeye başlıyor , böylece şarkıyla ilgili ek veriler İnternet üzerinden bazı modellerde çağrılabilir.

MP3 çalarlar, en küçük alanlarda kapsamlı müzik dosyalarına hızlı erişim sağlar. Ancak, orijinal CD'nin kapağı da dahil olmak üzere müzik dosyalarının uygun dokümantasyonu yalnızca uygun bir ekrana sahip cihazlar tarafından yapılır. Yaklaşık 4 cm × 3 cm'den daha küçük boyutları olan küçük cihazlar genellikle sadece başlatma, durdurma, hızlı ileri sarma ve geri alma gibi temel işlevlerin yanı sıra başlık atlama gibi işlevler sunar. Bu tür oynatma cihazlarıyla başlık dizisinin sonradan programlanması mümkün değildir, ancak önceden bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz.

Sağlık riskleri

Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, MP3 çalarların yüksek ses seviyesinde kulaklıklarla aşırı kullanımı, işitme hasarına ve hatta sağırlığa yol açabiliyor . Kullanıcılar, cihazlarını çok yüksek sesle açarlarsa ve her gün bir saatten fazla müzik dinlerlerse, geri dönüşü olmayan işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu, MP3 çalar sahiplerinin yaklaşık yüzde beş ila on'u ve dolayısıyla yaklaşık iki ila on milyon vatandaş için geçerlidir. MP3 çalarların maksimum ses düzeyinin 100 desibel (≈ 60  sone ) [6] ile sınırlandırılması tartışılmaktadır.

Şubat 2019'da Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), MP3 çalarlar gibi kişisel ses cihazları için yeni bir standart üzerinde karar verdi. WHO-ITU standardı şunları önerir: Otomatik ses kontrolü ve ebeveyn ses kontrolü dahil olmak üzere ses sınırlama seçenekleri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 1,1 milyar "risk altındaki genç" işitme kaybı riski altında olduğu için harekete geçme ihtiyacı vardı. DSÖ'nün "Dinlemeyi Güvenli Hale Getirme" girişimi iki yıllık bir çalışma sonucunda koruma standardını geliştirdi. Hükümetlerin ve üreticilerin gönüllü WHO-ITU standardını benimsemeleri önerilir. [7]

Kaynak ve Dipnotlar :

Wikipedia
 

Misvak Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Misvak Uçu Nasıl Açılır? Misvak Nasıl Tutulur?

 


 Misvak Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Misvak Uçu Nasıl Açılır? Misvak Nasıl Tutulur?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerinden biri olup gündelik hayata geçirmemiz gereken en kolay ibadetlerden biri olan misvak kullanımı hakkında pek çok şey merak edilmektedir. Sünnet ibadetlerden biri olan ve diş beyazlatmada etkili olan misvağın faydalarını sizler için araştırdık. Peki misvak nedir, misvak nasıl kullanılır? İşte tüm merak edilenler...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in gündelik yaşantı içerisinde sergilediği davranışlar ve Müslüman kimselere yapılmasını tavsiye ettiği her şey ''Sünnet'' olarak nitelendirilir. Sözlü, fiili ve takriri olmak üzere 3'e ayrılan bu sünnetlerde misvak kullanımıyla ilgili hadisler, hem sözlü hem de fiili sünnetler grubuna girer. Öyle ki misvak kullanımı ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Ümmetimi (veya insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim" buyurmuştur. (Buhari, Muslim) Bu hadisle de anlaşılacağı gibi misvak, ağız ve diş sağlığı bakımından çok önemlidir. Bizler de Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetine uyarak misvak kullanımını gündelik yaşantımız içerisinde alışkanlık haline getirmeli ve kullanmalıyız. Dini kaynaklarda yer alan bazı bilgilere göre Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in eve girer girmez yaptığı ilk şey dişlerini misvak ile temizlemektir. (Müslim, Tahâret 43, 44. Ayrıca bk. Nesâî, Tahâret 7)

Müslüman bir kimsenin beden temizliğine dikkat etmesi gerektiği şu hadisle de misvak kullanmanın önemine vurgu yapılmıştır: "Muhakkak sizin ağızlarınız Kur’an yollarıdır. O halde ağızlarınızı misvakla iyice temizleyiniz." (İbn-i Mâce)

MİSVAK NE İŞE YARAR? MİSVAK NEDEN KULLANILIR? MİSVAĞIN FAYDALARI...

'Cebrail Aleyhisselam, misvak kullanmayı o kadar tavsiye etti ki, misvakın farz olacağından korktum.'' (İbni Mace)

Erak ağacının dalından kesilen misvağın insan vücuduna olan faydaları çok sayıda hadis-i şerifin haricinde yapılan bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre, misvağın içindeki kalsiyum oksalat, mineral tuz, kükürt, saponin, tanen ve silisyum gibi bazı maddeler ağızdaki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Misvak dalındaki lifler, dişin hem görünen kısımlarını hem de aralarını temizleme konusunda oldukça idealdir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in yalnızca yemekten sonra değil aynı zamanda abdest aldıktan sonra da kullanılmasını tavsiye ettiği misvak, içerisindeki yüksek klorür konsantrasyonu nedeniyle diş taşı oluşumunu önler ve yüzeydeki lekeleri derinlemesine temizler.

Ağız ve diş sağlığının yanı sıra mide problemlerine de bire bir çözüm olan misvak, uzun süre kaynatılıp suyu içildiğinde sindirim sistemi hastalıklarının çaresi oluyor.

MİSVAK NASIL KULLANILIR?

Taze misvak: Ucunu yontarak direkt olarak dişe sürtülür. Liflerin açılması için azı dişlerle misvak ısırılabilir.

Kuru misvak: Kullanmadan 1 gün önce suda bekletilerek yumuşatılmalıdır.

-Gereğinden fazla yumuşayan misvaklar kesilip yontma işlemiyle beraber tekrar açılmalıdır. Misvağı kullandıktan sonra çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Temiz ve hava alan bir yerde muhafaza edilmelidir.

Misvak Dişleri Beyazlatır mı?

Misvak, insan sağlığı açısından oldukça önemli bir maddedir. Diş ve diş eti hastalıkları, diş eti ağrıları için ilaç niteliğinde olan bir ürün olduğu rahatlıkla belirtilebilir. Diş çürüklerini, diş eti çekilmelerini, bademcik enfeksiyonlarını, ağız kokularını yok eden ve hemen etkisini gösteren, etkisi yüksek temizlik metodudur. Rahatlatıcı özellikleri ve etkileri bu durumlarda gözleneceği gibi uzun vadede netice alınan etkilerin de olduğu söylenebilir.

Dişlerin aydınlık görünmesi, diş taşlarını temizlemesi, beyazlatma gibi durumlar da misvağın yararlarındandır. Fakat bir defa kullanarak farkı görmeyi beklemek pek de doğru olmayacaktır. Dişlerin beyazlaması adına misvağın sürekli ve devamlı kullanılması önemlidir. Bu şekilde hem dişler beyazlayacak hem de lekeler giderilecektir. Aynı zamanda ağız kokusu, çürükler gibi sorunlardan da kurutulmak mümkün olacaktır. Ancak önceden de belirtildiği üzere dişlerde misvağın sürekli şekilde kullanılması etkili sonuç almak için gereklidir.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) NE ZAMAN MİSVAK KULLANIRDI?

Peygamber Efendimiz (SAV);

- Uyumadan önce,

- Gece namazını kılmaya kalktığında,
- Abdest almadan önce,

- Namaz için camiye gideceği zaman,

-Kuran-ı Kerim okuyacağı zaman misvak kullandığı bilinmektedir.

Misvak; ağız ve diş sağlığı adına oldukça şifalı uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Diş fırçalamaya alternatif şekilde kullananlar olduğu gibi, diş fırçalamaya ek şekilde günlük olarak kullanan insanların da çokça olduğu söylenebilir. Peki, misvak nasıl açılıp kullanılır, dişler nasıl misvaklanır? Misvak dişleri beyazlatır mı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Misvak; erik ağacının dallarından kesilerek kullanıma sunulur. İnsanın vücuduna inanılmaz yararları olan misvağın faydaları bilimsel şekilde ispatlanmıştır. İnce liflere sahip olup, kendine özgü bir kokusu bulunur. Bazı araştırmalar misvağın; analjezik, antioksidan ve anti- enflamatuar etkilere sahip olduğunu savunur.

Misvak kullanımının, tükürük üstünde etkisi bulunur. Bazı klinik çalışmalar, misvak çiğneme çubuklarının kimyasal temizleme etkinliğine eşit ve diş fırçasından daha önemli etkileri olduğunu ispatlamıştır. Misvağın geçmişinin çok uzun dönemlere dayandığını ve eskiden insanların misvak kullanarak dişlerini temizlediğini belirtmek doğru olacaktır. Peygamber efendimizin dahi kullandığı misvağın, insan sağlığı açısından oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığı adına misvak kullanmak, kişi adına çok önemli olup, pek çok faydayı da sağlayacağı söylenebilir.

Misvak Nasıl Açılıp Kullanılır?

Misvağın kullanımı biraz farklıdır. Misvak kullanımı için taze veya kuru misvak olmasına dikkat edilmelidir. Taze misvak kullanılırken, ucu yontarak doğrudan dişe sürülür. Liflerin açılması adına birazı dişlerle ısırılabilir. Kuru misvak kullanılırken ise kullanmadan bir gün önce su içerisinde bekleterek yumuşatılması gerekir. Gereğinden çok yumuşayan misvaklar kesilip yontma işlemiyle birlikte tekrardan açılmalıdır. Misvak kullanıldıktan sonra iyice yıkanması önemlidir. Hava alan ve temiz bir yerde muhafaza edilmesi çok önemlidir.

Dişler Nasıl Misvaklanır?

Taze misvak ve kuru misvağın arasında hazırlama, kullanım farkının bulunduğunu söylemek önemlidir. Misvak; gün içerisinde bir kez kullanılabilir. Bunun yanı sıra diş ve diş eti ağrıları, çürük sancısı tarzındaki hastalıklarda gereksinim duyuldukça kullanılması gerekir. Kullanılırken yeterli zaman ayrılırsa, çok tatmin eden neticeler ortaya çıkar.

Sık bir şekilde yapılan önemli hatalardan birisi misvak ağızdayken, başka bir iş ile ilgilenmektir. Dişleri ve aralarını fırçalamadan misvağın ağızda uzun süre boyunca tutulması yarar sağlamayacaktır. Etkili genel ağız temizliğini sağlamak adına 5 dakika boyunca diş fırçalama şeklindeki temizleme hareketlerinin uygulanması gereklidir. Dişler nasıl misvaklanır sorusu için bazı püf noktalar vardır.

İlk önce kullanılacak olan misvağın ölçüsü oldukça önemlidir. Ufak parmak kalınlığında eni, boyuysa bir karşı kadar olmalıdır. Bu ölçüler uygun ebatlardır. Uzun zaman boyunca kullanılması neticesinde lifler kesilip kullanılmaya devam edilebilir. Bir başka mühim husus ise misvağın sünnete uyumlu şekilde kullanılmasıdır. Sağ elde tutularak, ufak parmak alt kısımda, diğer üç parmağın ise üstte be misvak başı, başparmağa gelecek şekilde tutulmalıdır.

Misvakın Kullanım Şekli

Taze misvakın açık kahverengi olması tazeliğine işarettir. Doğrudan dişlere sürtmek sûretiyle kullanılır. Kuru misvak ise bir gün suda bekletilerek kullanılır. Misvakın ucu 24 saatte bir kesilmelidir.

Misvak kullanımı uygulamaya yeterli zaman ayrılırsa memnun edici sonuçlar ortaya çıkarır. En yaygın hata başka işlerle uğraşırken misvakı ağız içinde tutmak, çiğnemektir. Etkili bir temizlik için 5 dakika boyunca temizleme hareketlerine devam edilmelidir.1 Resûl-i Müctebâ (s.a.v.) Efendimiz: “Misvakı o kadar çok kullandım ki, dişetlerimi döktüreceğinden korktum.” buyurmuşlardır. (Mecmâ’uz-Zevâid)

Misvakın kalınlığı küçük parmak kalınlığında, uzunluğunun ise bir karış olması en iyisidir. Lifler yumuşadığında kesilir ve tekrar tekrar kullanılabilir. Misvakın sünnete uygun tutulması; misvakı sağ ele alıp küçük parmak altta, diğer üç parmağın üstte olacak şekilde ve misvakın başını başparmağa dayama suretiyle olur.

Misvaklanmak; dişlerin içini, dışını, üst ve alt kısımlarını, ön dişlerin köklerini ve diş aralarını ovuşturmakla gerçekleşir.

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Suyu süzerek içiniz. Dişlerinizi enine misvaklayınız” buyurmuşlardır.  (Mecmâü’l Âdâb)

Misvakı Yanlış Kullanım Şekillerinden Sakınmalı!

Misvaklanma işini yatma halindeyken yapmamalıdır. Çünkü dalağının büyümesine sebeb olur.

Misvakı avucunun içine almamalı, zira basur hastalığına sebep olur.

Misvakı emmemelidir. Bu da körlüğe sebep olur.

Kullandıktan sonra misvakı yıkamalıdır. Aksi takdirde onunla şeytan misvaklanır. Misvakı yere yatırmayıp dikine koymalıdır.2

Peygamber Efendimiz (SAV)'in yalnızca yemekten sonra değil aynı zamanda abdest aldıktan sonra da kullanılmasını tavsiye ettiği misvak, içerisindeki yüksek klorür konsantrasyonu nedeniyle diş taşı oluşumunu önler ve yüzeydeki lekeleri derinlemesine temizler. Hadis-i şerifte belirtilenlere göre Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Aişe (r.a)'un kucağında son nefeslerini verirken bile misvak kullanmıştır. Bu konuyla ilgili sahih hadis-i şerif şu şekilde geçmektedir:

    Hz. Aişe (r.a) şöyle buyurdu; "Allâh (c.c.)'nun bana olan nimetlerinden biri de şudur: Resûlullâh (SAV) benim evimde, benim sıramın geldiği günde, benim kucağımda irtihâl etti. Ayrıca Allâhü Te'âlâ irtihâli sırasında benim tükürüğümü onun tükürüğü ile bir araya getirdi. Şöyle ki; yanıma (kardeşim) Abdurrahman geldi. Elinde misvak vardı. Ben Resûlullâh (s.a.v.)'e destek olmuştum (bana yaslanıyordu). Gördüm ki, Resûlullâh (SAV) onun misvakına doğru bakıyor. Ben O’nun misvakı sevdiğini biliyordum. Bundan dolayı, “Onu sana getireyim mi?” diye sordum. Resûlullâh (s.a.v.) başıyla işaret ederek “Evet” dedi. Ben de Abdurrahman’dan misvakı alarak kendisine verdim. Kullanmak istedi ancak misvak sert olduğundan kullanamadı. Ben, “Misvakı yumuşatayım mı?” dedim. Başıyla işaret ederek, “Evet” buyurdu. Nitekim (dişlerimle ezerek) misvakı yumuşattım ve kendisine verdim. Resulullâh (SAV) misvakı dişleri üzerinde gezdirdi.” (Buhâri)

    Ağız ve diş sağlığının yanı sıra mide problemlerine de bire bir çözüm olan misvak, uzun süre kaynatılıp suyu içildiğinde sindirim sistemi hastalıklarının çaresi oluyor.

    En genel haliyle özetleyecek olursak misvağın faydaları şu şekildedir:

        Çok güçlü ve etkili bir antiseptiktir,
       
        Yemek yedikten sonra ağızda oluşan kötü kokuyu giderir,
       
        Diş çürümelerini yok eder,
       
        Diş etlerinin daha da güçlenmesine yardımcı olur,
       
        Düzenli kullanımda diş eti kanamalarını sonlandırır,
       
        Ağız kuruluğunun önüne geçerek güzel ve akıcı konuşmayı sağlar,
       
        Devamlı kullanımda sesi ve cildi güzelleştirme niteliği vardır,

    Bir sünnet-i seniyyeyi ihya ettiğimiz için amellerimiz de sevaplarımızı artırır.

MİSVAK KULLANIMIYLA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

"Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 272).

''Gece namazı için kalkınca, ağzınızı misvakla temizleyin! Çünkü bir melek, namazda Kur'an okuyanın ağzına yaklaşarak dinler.'' (Deylemi)

"Dört şey geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya duygusu, kokulanmak, diş temizliği ve nikâh." (Tirmizî, Nikâh,1; Ahmed b. Hanbel, V, 421).

''Misvakı kullanın, çünkü misvak kullanımı hem ağzınızı temizler hem de Allah'ın rızasını kazandırır.'' (İbni mace)

''Oruçlunun bir kişinin hayırlı hasletlerinden birisi de misvak kullanmasıdır. '' (İbn Mace, Sıyam,17)

Misvak nasıl muhafaza edilir?

Misvak sürekli açıkta kalırsa kurur. Sürekli kapta da kalırsa küflenir, kokar. Bu nedenle şimdilerde misvaklar beyaz kaplarla satılıyorlar. Bu kapların altında delik oluyor. Ne tamamen kurutuyor misvağı, ne de kokmasına zemin hazırlıyor. Ortalama bir denge veriyor. Üstelik çok da uygun fiyata. Neredeyse misvak fiyatının yarısı kadar.

Dişler Sünnet olan şekli ile nasıl misvaklanır?

Karoglan Raşit Tunca Usulü ile Sünnet olan şekli ile nasıl misvaklanır

Sünnet olan şekli sağdan sola, soldan sağa şeklinde fırçalanır, birkaç defa sürdükten sonra, ucundaki ıslaklık emilerek tükürülür, sonra aynı şey tekrar edilir, tekrar tükrülür, sonra üçüncü defada ıslaklık emilir ve tükürülmeyip yutlulur  ki  yemek borusundaki mikroplara karşı ve mideye sindirime faydalıdır bu misvak suyu.

Misvak, diş fırçalar gibi yukarıdan aşağıya değil de enlemesine kullanılır. Siz dişlerinize misvağı sürmeye başlayınca, misvak tükürüğünüzle etkileşime geçerek bir salgı oluşturur. Bu salgının içindeki maddeler hem dişlerinizi, hem diş etlerinizi, hem damağınızı temizler. Onun kendine has tadı olup, salgısı ve kokusu sizi başlarda rahatsız edebilir. İlk zamanlar sürekli tükürme ihtiyacı hissetseniz de, bu zamanla geçecektir. Sert olması nedeniyle önceleri kanamalar olsa bile zamanla dişlerinizde alışıyor ve diş etleriniz sağlamlaşıyor. Kanama şikayetleriniz son buluyor.

Karoglan Derleme Makalesi

Raşit Tunca

Schrems, 12.09.2022